+420 770 106 077
reservations@felicity.cz

Comfort

2 bed rooms with TV, equipped with modern furniture suitable for long-term accommodation and for businesses, tourists, school trips (common bathroom, kitchen, Lounge Room with TV, WIFI)

ROOM FEATURES AND AMENITIES

IN THE PRICE OF ROOM

{“params”:[{“calendar”:{“firstDayOfWeek”:1,”nbMonths2display”:2,”title”:”BOOK A ROOM”,”showBestPrice”:true,”showLastRoom”:true,”showLastRoomThreshold”:5,”showChildrenAges”:false,”themeDark”:false,”layoutNum”:1,”roomRateFiltering”:2,”rateFilter”:[],”roomFilter”:[“Double-Comfort”],”useLoyalty”:false,”loyalty”:””,”loyaltyParams”:{}},”currency”:”EUR”,”locale”:”en_GB”,”pricesDisplayMode”:”normal”,”offerComputeRule”:”lowerMinstay”,”maxAdults”:4,”maxChildren”:2,”mainColor”:”#FF330B”,”themeDark”:false,”openFrontInNewTab”:true,”property”:”czvrc00001″,”title”:”Hostel Rico”,”childrenMaxAge”:12,”groupsNames”:”Felicity Hotels”,”quicksearch”:{“showChildrenAges”:false},”fbWidget”:”Calendar”}],”commonParams”:{“redirectUrl”:”https://redirect.fastbooking.com/DIRECTORY/dispoprice.phtml”,”showPropertiesList”:false,”demoMode”:false,”allowGroupSelection”:false,”groupName”:””},”_authCode”:”eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzY29wZXMiOiIuKiIsInByb3BlcnRpZXMiOiJjenZyYzAwMDAxfGN6c3BpMzEyODF8Y3pzcGkzMTI4MHxjenNwaTMxMjc5fGN6c3BpMzEyNzgiLCJncm91cHMiOiJeJCIsImZvciI6IkJhY2tvZmZpY2UiLCJpYXQiOjE2NjEyMDE3NjEsImppZCI6IjYzMDNkMTQxODU3NjgifQ.dHXDNf0Lugz_WK1NdEeS0kSHYSn2oF3iIVQ3ExdikiA”,”propertyIndex”:0,”version”:”1.46.0″,”baseHost”:”websdk.fastbooking-services.com”}

Felicity Hotels s.r.o.
Okružní 155
Špindlerův Mlýn
Postcode: 543 51


+420 770 106 077
Reservations: reservations@felicity.cz
Sales department: sales@felicity.cz

Hotel Sněžka

JÍZDENKY NA LANOVKY K UBYTOVÁNÍ ZDARMA

Ubytujte se kdykoliv během letní sezóny na dvě a více nocí v hotelu Sněžka a dostanete od nás jízdenky na lanovky na kadžý den vašeho pobytu. 

Kouzelné Vánoce

na Hotelu Sněžka

Prožijte s námi vánoční svátky plné pohody, relaxace a dobrého jídla.

Rezervujte si výhodný balíček již
od 3 670 Kč/pokoj/noc