Hrajte s námi o pobyt zdarma

 

 

Podmínky soutěže:

Statut soutěže "HRÁT o POBYT v HOTELU "

 

1. Organizátor Soutěže (dále jen "Organizátor")

Obchodní jméno: Felicity Hotels s r. o.

Adresa: Okružní 155

IČO:  25933493

DIČ: CZ699002241

 

2. Termín konání soutěže

Soutěž se uskuteční v období od 17.3.2021 do 1.5.2021. V tomto termínu je možné přihlásit se do soutěže.

 

3. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže

Účastníkem soutěže může být kdokoliv s výjimkou zaměstnance Organizátora soutěže.

 

4. Podmínky účasti v soutěži

Pro zapojení se do soutěže se vyžaduje, aby oprávněný účastník soutěže komentoval příspěvek v uvedeném časovém intervalu se správnou odpovědí.

 

5. Výhra

Výhrou v soutěži je 1 x pobyt pro dvě dospělé osoby v hodnotě 10 000 Kč.  

 

6. Určení vítěze a seznámení o výhře

Po uplynutí termínu pro přihlášení se do soutěže bude vítěz vylosován z přehledu přihlášených účastníků losováním z nastříhaných odpovědí účastníků soutěže. Oznámení o vítězi soutěže bude zveřejněno na Facebookové a Instagramové stránce Organizátora soutěže formou videa. Vítěz také bude přímo kontaktován Organizátorem na jím uvedených kontaktech. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 7 dní a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok.

 

7. Způsob předání výhry

Výherce a Organizátor se dohodnou na způsobu, resp. adrese předání výhry. Poukaz na výhru bude zaslán poštovní přepravou výherci na náklady Organizátora.

 

8. Ochrana osobních údajů

Organizátor se zavazuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje budou sloužit výhradně pro určení výherce, doručení výhry a zabezpečení dané služby a že nebudou poskytovány třetím stranám či jinak zneužívány.

 

9. Závěrečná ustanovení

Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají.

Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravovaná nebo jinak spojována s produkty a není s produkty jinak spojena.